Pagbabago

Pagbabago ay isang salita lamang na tila kinakatakutan ng maraming mga tao, iniiwasan na pag-usapan o kaya hindi pinag-uukulan ng panahon, para alamin ang kahalagahan nito sa pamumuhay ng isang indibidwal na tao, at kaugnayan nito sa ating pagkilos at pakikisalamuha sa pamilya at lipunan na ating ginagalawan. Madalas ay kinaliligtaan o hindi namamalayan ang nagiging masamang bunga ng ating mga kilos, na kinakailangan ng isang pagbabago.

Sa mga taong aking nakausap, nakasalimuha at nakita ay dito ko nalaman ang mga dahilan kung bakit nila nagagawa ng di sinasadya, o sinadya ang kanilang mga hindi magandang kilos na nakaka-epekto ng hindi mabuti, sa kanilang mga sarili at sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang isang dahilan ay nakasanayan na nila ito sa kanilang pagtanda, may kaugnayan sa kanyang kinalakihan na paligid, mga taong sa kanya ay humuhubog at nagpalaki.

Nagbigay sa kanya ito ng malaking impluwensiya para sundan ang yapak sa kanyang paglaki. Walang nagsabi at nagpaalala sa kanya sa mga hindi magagandang ginagawa, o kaya naman ay kulang sa malawak na pang-unawa ang nasa paligid niya, o kaya hindi sensitibo ang mga taong nasa palibot niya. Ang iba naman ay biktima ng isang malupit na karanasan, nakatanggap ng pang-aabusong pisikal at sa kanyang emosyonal.

Nagkakaroon ito ng masamang epekto sa kanyang pananaw sa pakipamumuhay sa ibang mga tao. Pinanghihinaan at sinisira nito ang kanyang magandang pagtingin na ipagpatuloy ang buhay. Naniniwala ako na malaki ang posibilidad na ang lahat ay maaring baguhin, ang pagbabago ay walang pinipili, kahit isa ka ng matanda o isang bata man, biktima ka man ng masakit ng pangyayari. Ito ay iyong magagawa, kung ito lamang ay iyong gugustuhin.

Kinakailangan lang umpisahang mong tanggapin ito sa sarili mo, magpakumbaba at harapin ang katotohanan. Alam kong mahirap para sa sino man na isakatuparan ito. Ngunit sa tingin ko, kung nanaiisin lang ng ating kalooban na magbago ay magagawa natin, at ang lahat ng ito ay nasa isip lamang at sarili na nagkukusa at gustong magbago. Dapat nating pigilan at labanan ang puwersang nagkukulong sa atin, sa isang magandang buhay na maluwalhati at nakalulugod, makatarungan at makatuwiran para sa lahat.

Malamang ay sasabihin nila na madali para sa akin na sabihin ito, at tama rin na hindi ko alam ang nilalaman ng kanilang mga damdamin. Subalit kung ito naman ang magiging daan alang-alang sa isang bukas na matiwasay at payapa para sa lahat. Sino ba ang tatanggi at hindi maghahangad sa magandang kinabukasan, na ang kapalit ay isang pagbabago sa ating mga sarili, na ang makikinabang naman ay tayo at pati na rin ang nakakarami.

Kamalayang Kalayaan 1999

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s